Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup samochodu dostawczego

Dyrektor Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00340352/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na zakup samochodu dostawczego.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-194cd1cf-3293-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-194cd1cf-3293-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" publikuje do wiadomości Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok.

Pliki do pobrania: